اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی سال یازدهم پاییز 1390 شماره 43

مقالات

۶.

قابلیت اوراق بهادار اسلامی در مهار تورم به عنوان ابزار سیاستی (مطالعه موردی: اوراق مشارکت، اجاره، مرابحه و استصناع)

کلید واژه ها: ایران مشارکت تورم اجاره مرابحه اوراق بهادار اسلامی استصناع حجم نقدینگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۵ تعداد دانلود : ۷۸۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۳