تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی - Applied Research on English Language

تحقیقات کاربردی زبان انگلیسی سال اول بهار و تابستان 1391 شماره 2

مقالات

۱.

اصطلاحات مربوط به کاربردِ زبان از دیدگاه بین زبانی (مقاله به زبان انگلیسی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۵۴ تعداد دانلود : ۲۶۸
در این مقاله به بعضی از اصطلاحات کاربردشناسی که خاص زبان انگلیسی محاوره ای هستند، معادل های آن ها در زبان- های دیگر و استفاده ی آن ها در زبان دوم اشاره شده است. در این مقاله خواهیم دید که این اصطلاحات یا به عبارت دیگر بسط دهنده های زبانی (مانند چیزی) با بیان گرهای کلامی تفاوت دارند. این تفاوت در شکل، عملکرد و تقسیم این بسط-دهنده ها در انواع انگلیسی ها و زبان های دیگر نیز مشهود است. در بافت زبان دوم، به این نتیجه می رسیم که فراگیرانِ زبان دوم هم از اصطلاحات کاربردی کمتر و هم از محدوده کمتری از اصطلاحات قابل تصور استفاده می کنند. به علاوه، فراگیران زبان دوم از اصطلاحاتی که بیشتر با زبان نوشتار و مکالمه رسمی مرتبط است (مانندand so on ) مانند معادل- های رسمی ترجمه شده از زبان اول که در انگلیسی استفاده نمی شوند (مانند and, and, and)، یا در بافت های محدودی استفاده می شوند (مانند or so) بیشتر استفاده کرده و اغلب درک نمی کنند که بعضی از این اصطلاحات ممکن است بار منفی داشته باشند (مانند and blah, blah, blah). در این مقاله، همچنین به بحث در مورد امکان ایجاد آگاهی کاربردشناسانه ی بهتر در میان فراگیران زبان دوم با تمرکز بین زبانی واضح بر شکل و عملکرد اصطلاحات مربوط به کاربردِ زبان نیز پرداخته شده است.
۲.

به سمت تعریفی از ""میزانِ مطلبِ یاد گرفته شده"" در آموزش زبان دوم (مقاله به زبان انگلیسی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۲
میزانِ مطلبِ یاد گرفته شده مفهومی است که همیشه محققان زبان دوم را مجذوب خود کرده زیرا که پنجره ای بر دو سطح مهم میانی دریافت و یادگیری باز می کند. فهم بهتر از این سطح میانی به ما کمک می کند تا بین دریافتی که صرفا برای اهداف اساسی (برای مثال: ارتباطی) مورد استفاده قرار می گیرد و دریافتی که برای فراگیری استفاده می شود تفاوت قائل شویم. در این مطالعه قسمت های متفاوتی که در آن میزانِ مطلبِ یاد گرفته شده مشخص می شود مورد بررسی قرار می- گیرد، تعاریف موجود از میزانِ مطلبِ یاد گرفته شده تحلیل شده و تعریف جامع تری از آن پیشنهاد می شود.
۳.

اهمیت مطالعه ی دانش فراکلامی (مقاله به زبان انگلیسی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۷۳۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
این مقاله بر دانش فراکلامی متمرکز است، نامی که به اجزایی در متن داده می شود که معنا را منتقل می کنند نه آن دسته از اِلمان هایی که اساساً ارجاعی هستند. در این مقاله به پیش زمینه تئوری مطالعات فراکلامی اشاره می شود و بطور خلاصه طبقه بندی نشانه های فراکلامی بررسی شده و در آخر چهار دلیل برای اهمیت و جذابیت دانش فراکلامی ارائه می گردد: 1) این تحقیق نشان می دهد که زبان تا چه اندازه به صورت پیچیده ای نظام بند است. 2) در این مطالعه سوال های جالبی در ارتباط با اصول اخلاقی و استفاده زبان مطرح می شود. 3) این تحقیق، هم چنین به تفاوت های استفاده ی نشانه های فراکلامی در بافت های مشابه در زبان های متفاوت اشاره می کند. 4) و دراین مطالعه دلایلی فراهم خواهد شد که چرا دانش فراکلامی مستحق جایگاه ویژه ای در آموزش زبان دوم می باشد.
۴.

فراگیری زبان و فرهنگ زبانی در جهانِ در حال تغییر (مقاله به زبان انگلیسی)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶۳۹ تعداد دانلود : ۲۴۰
برای برقراری ارتباطی مؤثرتر،فراگیران زبان دوم باید هم در زبان وهم درفرهنگ زبان مقصد پیشرفت کنند. آگاهی داشتن از چهارچوب های اجتماعی- فرهنگی بدان معنا نیست که در نتیجه تدریس، زبان آموزان باید مانند ""بومیان"" باشند. بلکه آگاهی از قوانین فرهنگی زبان دوم به فراگیران اجازه می دهد که آگاهانه تصمیم بگیرند که چه گونه به یک کاربر زبانِ توانا و هوشیار تبدیل شوند. در این مقاله به رویکردها و تکنیک های عملی تدریس فرهنگ در کلاس همراه با تدریس مهارت های اصلی زبان اشاره خواهد شد. شایان ذکر است که این مقاله یک بازنگری مختصر از راه کارها و برنامه های تدریس و یادگیری بین فرهنگی می باشد و منابع دیگری از شیوه های تدریس در حال حاضر در دسترس است.
۵.

بررسی برداشت زبان آموزان از سطح دشواری تکالیف آموزشی (مقاله به زبان انگلیسی)

تعداد بازدید : ۶۶۳ تعداد دانلود : ۳۱۶
این تحقیق به موضوع برداشت زبان آموزان از سطح دشواری تکالیف آموزشی می پردازد. بیست زبان آموز ایرانی بطور داوطلبانه در این پژوهش شرکت نمودند. محققین با استفاده از مدل های تعیین دشواری تکالیف آموزشی موجود، چهار تکلیف روایی که در چهار سطح دشواری مختلف بودند بطور عملی تعریف کرند. پس از انجام تکالیف، شرکت کنندگان مورد مصاحبه قرار گرفتند. بر اساس بررسی کمی داده ها پنج معیار کلی زبان آموزان در تعیین سطح دشواری تکالیف روایی مشخص گردید. به منظور بررسی قابلیت مدل های موجود در انعکاس عوامل موثر بر دشواری تکالیف آموزشی، معیارهای بدست آمده در قالب چارچوب های اسکین و رابینسون قرار گرفتند. در این ارتباط، درون مایه های شناسایی شده ازدیدگاه تئوری زاویه شناختی و پردازش اطلاعات تحلیل شده و نتایج عملی مرتبط با امر آموزش زبان خارجی مورد بحث قرار گرفتند.
۶.

بررسی ترجمه ی اصطلاحات مربوط به فروع دین:به سمت افزایش آگاهی دانش آموزان از اصطلاحات فرهنگ-محور (مقاله به زبان انگلیسی)

تعداد بازدید : ۱۱۰۶ تعداد دانلود : ۳۹۹
ترجمه اصطلاحات فرهنگ- محور در حیطه نظری و عملی ترجمه از اهمیت بسزایی برخوردار است. مقاله حاضر بر آن است تا روشهای مناسب ترجمه چنین اصطلاحاتی را مشخص نماید. پس از استخراج معادل اصطلاحات مربوط به فروع دین اسلام در پنج ترجمه انگلیسی قرآن کریم ، روش هر مترجم در ترجمه این اصطلاحات و نیز میزان استفاده از هر روش تعیین شد. نتایج نشان داد که روش ترجمه تحت اللفظی پرکاربردترین و در نتیجه مناسب ترین روش ترجمه این اصطلاحات از نظر مترجمین منتخب در این تحقیق می باشد.
۷.

تاثیر سنجش برنامه محور بر استفاده از قواعد دستوری و افزایش مهارت درک مطلب (مقاله به زبان انگلیسی)

تعداد بازدید : ۶۹۱ تعداد دانلود : ۳۰۵
زبان آموزان ایرانی اغلب به حضور خواننده در متن توجه نمی کنند، و این امر نمرات ضعیفی در نگارش آنان به دنبال دارد. مطالعه حاضر در یکی از دانشگاه های بزرگ ایران انجام شد تا به زبان آموزان آموزش دهد چگونه به حضور مخاطب در متن توجه نمایند. تعداد سی و پنج دانشجوی زبان انگلیسی به روش آموزش فرآیندی آموزش داده شدند و از آنان خواسته شد نامه ای به یک مقام عالی رتبه ی دولتی بنویسند. پس از دریافت نسخه اول نامه مذکور، ابعاد توجه به مخاطب به آنان آموزش داده شد تا بر همان اساس نسخه اولیه را از نظر سبک و ملاحظات مربوط به مخاطب اصلاح نموده و جهت نمره گذاری ارسال نمایند. سپس از آنان مصاحبه ای در خصوص نحوه توجه به مخاطب در نگارش، نحوه دخالت دادن مخاطب در متن، و استراتژی های به کاررفته در تکمیل متن نهایی گرفته و ضبط شد. متن نوار ضبط شده بر روی کاغذ پیاده شد و به صورت کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت که از دل داده ها، دو درون مایه اصلی حاصل شد: ملاحظات زبانشناختی و ملاحظات غیر زبانشناختی. همچنین، شرکت کنندگان به طور ضمنی به سه مرحله از توجه به مخاطب اشاره نمودند: استراتژی های قبل، بعد و حین انجام تکلیف نگارشی. به طور خلاصه، آموزش زبان آموزان ایرانی به ارتقای استراتژی هایِ توجه به مخاطب در نگارش انجامید .

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵