بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی دوره جدید مرداد و شهریور 1390 شماره 48

مقالات

۱.

تدوین استراتژی صنعت ساخت قطعات خودرو (مطالعه موردی: شرکتهای کوچک سازنده قطعات خودرو شهرک صنعتی شهید رجایی تبریز)

۳.

بررسی مشکلات صنعت نساجی(پارچه بافی) در ایران و اقدامات صورت گرفته توسط کشورهای پیشرو در این صنعت

۴.

استخراج تابع تقاضای تفریح در پارکهای جنگلی به روش تابع تولید خانوار؛ مطالعه موردی پارک جنگلی داغلار باغی منطقه خوی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۵۳۷
۵.

نقش انکوباتورها در شکل گیری و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط

۷.

حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی (رویکردی اقتصادی به مقوله حکمرانی خوب)

۸.

شناسایی عوامل تعیین کننده توسعه مالی در کشورهای عضو اوپک: رویکرد رگرسیون آستانه ای و در راستای بررسی سیاست آزادسازی تجارت خدمات مالی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۶ تعداد دانلود : ۴۱۹

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳