فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده

فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده

فصلنامه فرهنگی - دفاعی زنان و خانواده سال سوم پاییز و زمستان 1386 شماره 10 و 11

مقالات

۱.

بررسی ارتباط مدیریت هیجان، مکان کنترل و میزان اجتماعی بودن زنان کاربر اینترنت شهر اصفهان با مولفه های دموگرافیک آنان

حوزه های تخصصی:
  1. روانشناسی هیجان
  2. روانشناسی مناسبات انسانی در محیط
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۴۶۶

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷