مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا سال سوم بهار و تابستان 1384 شماره 9 و 10

مقالات

۴.

ارائه مدلی برای گزینش سیستم مناسب برنامه ریزی منابع بنگاه (ERP)

۵.

هوشمندی کسب و کار کلید موفقیت مدیریت بنگاه اقتصادی

۷.

راهنمای گام به گام پیاده سازی «کارت امتیاز متوازن» به عنوان یک سیستم ارزیابی استراتژیک

۸.

«یادگیری سازمانی» و استراتژی ایجاد «سازمان یادگیرنده»

۹.

شاخصهای جامع ارزیابی اعتبار و روایی تحقیقات کیفی در چارچوب پارادایم واقع گرا

۱۲.

توسعه روش دلفی با استفاده از منطق فازی و کاربرد آن در برنامه ریزی استراتژیک

۱۴.

نقش فناوری اطلاعات در توسعه روش تحقیق با تاکید بر شناسایی عوامل موثر بر جذابیت موتورهای کاووش

کلید واژه ها: فناوری اطلاعاتروش تحقیقموتورهای کاووشجذابیت موتورهای کاووش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۳ تعداد دانلود : ۶۸۷
۱۵.

تمهیدات مدیریتی برای توسعه کسب و کار الکترونیکی در راستای تحقق برنامه چهارم ICT

۱۶.

نقش مدیریت زنجیره تامین کنندگان در کسب مزیت رقابتی سازمانهای تولیدی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰