اندیشه و هنر

اندیشه و هنر

اندیشه و هنر دوره دهم تابستان 1386 شماره 10

مقالات

۱.

زندگی ما تا دیروز: پادشاهی!

۲.

نگره و بایستگی: بنیادهای سنجیدنی زمان حال

۴.

واژگان و موسیقی در اپرا

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹