ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی

ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان دوره جدید سال دوم زمستان 1389 شماره 3

مقالات

۱.

اسطوره ی یحیی زکریا در تعزیه ی ایرانی و نمایشنامه ی سالومه ی اسکار وایلد

۲.

سیمای امام حسین (ع) در شعر عاشورایی معاصر فارسی و عربی (با تکیه بر اشعار برجسته ی شاعران سده ی اخیر)

۴.

شرح مشکلات و مصطلحات رایج در اشعار مناقبی هندوان پارسی گوی (تاثیر زبان فارسی در زبان اردو)

۵.

مقایسه ی اساطیر یونان و ایران بر پایه ی اندیشه های باختین

۶.

جایگاه اقبال لاهوری در حوزه ی ادبیات تطبیقی وتاثر او از شاعران فارسی زبان تا عصر حافظ

۷.

بازتاب فرهنگ و شعر عربی در دیوان رکن الدین دعویدار قمی شاعر ذواللسانین (دهه پایانی سده ششم و آغازین سده هفت)

۸.

مطالعه ی تطبیقی واژه ی شب در شعر نیما یوشیج و نازک ملائکه

۹.

شعر و شاعری از دیدگاه نادر نادرپور و ابوالقاسم شابی

۱۱.

بررسی پدیده ی نارسیسم (خودستایی) در شعر حافظ و متنبی

۱۵.

جستاری بر مرثیه های شریف رضی و محتشم کاشانی

۱۶.

نگاهی بینامتنی به یکی از اساطیر آسیای غربی و تطبیق آن با اسطوره ی ضحاک در شاهنامه ی حکیم فردوسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵