مطالعات برنامه درسی ایران

مطالعات برنامه درسی ایران

مطالعات برنامه درسی سال ششم تابستان 1390 شماره 21

مقالات

۱.

طراحی آموزشی برنامه یادگیری الکترونیکی املا فارسی و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان

۲.

ارائه الگویی به منظور برنامه ریزی درسی جهت تربیت مدرس آموزش زبان خارجی به شیوه مجازی (از دور)

۵.

بررسی تاثیر دانش نرم افزاری، میزان کاربرد شخصی و نگرش معلمان به اثربخشی فاوا در تدرسی بر احساس اعتماد به نفس آنان در کاربرد فاوا در تدریس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۰ تعداد دانلود : ۱۲۵۰

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۷