پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز)

پژوهش های نوین روانشناختی (روانشناسی دانشگاه تبریز) سال ششم بهار 1390 شماره 21

مقالات

۱.

نقش ابعاد شخصیت و راه های مقابله ای در بیماران دیابتی نوع 2

۲.

تیپ های انگیزش یادگیری دانشجویان دانشگاه تبریز: مقایسه عملکرد شناختی، عاطفی و اجتماعی دانشجویان

۳.

بررسی نقش تعدیل کننده خودکارآمدی بر رابطه بین ناگویی هیجانی، شدت درد و ناتوانی ناشی از درد در بیماران مبتلا به درد مزمن

۴.

بررسی نقش عامل های شخصیتی در پیش بینی تحول اخلاقی و میزان نوع دوستی

۷.

اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقای خوش بینی و شادمانی زناشویی زوجین

۸.

رگه های شخصیتی افراد مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر، بیماری التهاب روده و افراد سالم: یک مطالعه تطبیقی

۹.

واکنش های هیجانی به دستگاه های موسیقی ایرانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹