علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی تابستان 1387 شماره 41

مقالات

۱.

ارتباطات آیینی و قدرت سیاسی در ایران؛ بررسی روابط متقابل نماز جمعه و رسانه های جمعی در انتخابات ریاست جمهوری

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹