اعتیادپژوهی

اعتیادپژوهی

اعتیاد پژوهی سال دوم بهار 1383 شماره 6

مقالات

۱.

بررسی علل اعتیاد به مواد تغییر دهنده خلق و رفتار و روش های موثر و کارآمد مشاوره اعتیاد

۲.

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد ( در مراکز خود معرف استان بوشهر)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۰
۵.

درمان چند وجهی (زیستی- روانی- اجتماعی) سوء مصرف کنندگان هروئین

۶.

بررسی آزمایشی نقش فیلم مستند و کاریکاتور با محتوای ضد اعتیاد در تغییر نگرش دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانی منطقه 7 تهران نسبت به اعتیاد و مقایسه آنها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۶۵۳

معرفی کتاب ها

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲