علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی( دانشگاه تبریز)

علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز زمستان 1381 شماره 10

مقالات

۱.

نقش و اهمیت زمین در طرحهای توسعه شهری و سازکارهای رسیدگی به تخلفات ساختمانی (نمونه موردی شهر تبریز)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷۱ تعداد دانلود : ۹۴۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۸