برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا پاییز 1386 شماره 53

مقالات

۲.

تعیین حساسیت بالقوه سطوح شیب دار در حوضه های کوهستانی، نسبت به وقوع زمین لغزشها، با استفاده از روش تعیین عامل ویژه مطالعه موردی: حوضه قرنقوچای واقع در دامنه شرقی کوهستان سهند (آذربایجان شرقی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۲ تعداد دانلود : ۲۷۲
۳.

دولت الکترونیکی و نقش آن در ساماندهی نظام تجاری شهر (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

۷.

کارایی مطالعه سنجش از دور در مدل سازی مخازن هیدروکربوری گستره جنوب باختری ایران (مطالعه موردی از سازند آسماری)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸