برنامه ریزی و آمایش فضا

برنامه ریزی و آمایش فضا

مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا بهار 1383 شماره 32

مقالات

۱.

(با تأکید بر برنامه ریزی توسعه روستایی) برنامه ریزی ارتباطی، رویکردی انتقادی به نظریه برنامه ریزی

۶.

>برای تهیه نقشه پوشش برف در حوضه آبریز سد کرج NOAA/AVHRR ارزیابی الگوریتمهای مبتنی بر ترکیب باندهای انعکاسی و حرارتی سنجنده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۲ تعداد دانلود : ۳۲۱

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۸