کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا

کتاب ماه تاریخ و جغرافیا دی و بهمن 1384 شماره 99 و 100

مقالات

۵.

معرفی و بررسی یک کتاب: سفرنامه ای به نام «سیره المؤید فی الدین»

۸.

معرفی و بررسی کتاب: فارس و سواحل آن در روزگار کریم خان زند، بازنگری و معرفی سفرنامه نیبور

۱۱.

معرفی و بررسی کتاب: سه سفرنامه به عتبات عالیات و حرمین شریفین، حاج مهدی خان آزاده چالشتری

۱۲.

معرفی و بررسی کتاب: از آلپ تا کویر لوت؛ شرح حال و آثار دکتر آلفونس گابریل، ایران شناس و سفرنامه نویس اتریشی

معرفی کتاب ها

۱.

نقد و بررسی کتاب: واقعیت یا خیال، مخاطره آمیزترین سفرهای یان استریوس

۵.

نقد و بررسی کتاب: لایارد و خان بختیاری، بررسی زندگی و سفرنامه سرهنری لایارد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۵