پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال چهاردهم بهار 1389 شماره 54

مقالات

۲.

تاثیر شاخص های کلان بر توزیع درآمد در ایران (1353-1386)

۶.

ارائه روشی برای اندازه گیری چابکی زنجیره تامین با استفاده از ترکیب تئوری گراف، رویکرد ماتریسی و منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۶ تعداد دانلود : ۵۹۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳