روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) پاییز 1389 پیاپی 62

مقالات

۱.

نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران بستری در بیمارستان های منتخب روانپزشکی شهر تهران در مورد حقوق بیماران روانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۵ تعداد دانلود : ۴۶۴
۲.

پایایی و روایی فرم کوتاه نسخه فارسی «مقیاس سنجش آگاهی نداشتن از اختلال روانی» در مبتلایان به شیدایی روان پریش

۳.

نشانگان اختلال استرس پس از سانحه و همبودی آن با اختلال های دیگر در نوجوانان زلزله زده 11 تا 16 ساله شهر بم

۴.

رابطه خشونت جنسی و نگرش های زناشویی و همراهی انواع خشونت در روابط زناشویی

۵.

تأثیر استرس بر توجه انتخابی بینایی با نگاه به عامل شخصیتی وظیفه شناسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱