روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) بهار 1388 شماره 56

مقالات

۱.

رابطه بین عفونت های توکسوپلاسما گوندیی و اسکیزوفرنیا

۳.

روایی و پایانی «آزمون سنجش رشد شناخت، ارتباط اجتماعی و حرکت نیوشا» در کودکان فارسی زبان

۶.

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری گروهی مبتنی بر الگوی هیمبرگ در کاهش نشانه های اضطراب اجتماعی

۷.

تأثیر آموزش گروهی مهارت های زندگی در کاهش نشانه های اضطراب و افسردگی پس از پیوند عروق کرونر

۱۰.

ایمنی هیجانی در خانواده، ارزیابی شناختی کودک از تعارض والدین و نشانه های آسیب شناختی کودک: بررسی سازوکارهای تعدیل کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۲ تعداد دانلود : ۵۲۲
۱۱.

رابطه تیپ های پرخاشگری بر پایه نظریه کارن هورنای با رفتارهای منفی و مثبت رانندگی و رخداد سوانح

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱