روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) زمستان 1387 شماره 55

مقالات

۱.

اثربخشی توان بخشی روانی - اجتماعی در کاهش علایم منفی و بهبود مهارت های اجتماعی مبتلایان به اسکیزوفرنیای مزمن

۳.

اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کاهش علایم اختلال اضطراب جدایی

۴.

اثربخشی گروه درمانی متمرکز بر ابراز وجود در کاهش پرخاشگری و بهبود پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۶.

تأثیر اضطراب خصلتی کودکان در سوگیری توجه نسبت به چهره های هیجانی

۷.

تأثیر گروه شناختی - رفتاری بر افسردگی و احساس ناتوانی ناشی از سردرد در بیماران مبتلا به میگرن و سردرد تنشی

۸.

اثر مسئولیت پذیری بر سوگیری و اطمینان به حافظه در بیماران مبتلا به وسواس وارسی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱