روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار)

روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار) پاییز 1385 شماره 46

مقالات

۱.

آیا اختلال بیش فعالی با کمبود توجه در ویژگی های بالینی مانیای کودکان و نوجوانان مؤثر است؟

۲.

نقش جنسیت در سبب شناسی خانوادگی مبتلایان به اختلال بیش فعالی با کمبود توجه

۳.

اختلال وسواسی - اجباری: آیا در مولتیپل اسکلروزیس شایع است؟

۴.

رابطه وسوسه مصرف مواد و سوگیری توجه: مقایسه افراد وابسته به مواد افیونی، مبتلا به عود و ترک کرده

۵.

ارزیابی روایی ابعاد الگوی سه بخشی اضطراب و افسردگی

۷.

تأثیر فعالیت های موسیقایی بر حافظه و توجه در اسکیزوفرنیا

۸.

ویژگی های شخصیتی، استرس، شیوه های مقابله و نگرش های مذهبی در افراد اقدام کننده به خودکشی

۱۰.

همبستگی خانوادگی و استقلال عاطفی در دختران فراری از خانه

۱۲.

مقایسه اثربخشی مشاوره حضوری و کتاب درمانی به شیوه شناختی در کاهش علایم افسردگی

۱۳.

ارتباط میان منبع کنترل سلامت و رفتارهای بهداشتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۱