بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی بهمن 1379 شماره 161

مقالات

۵.

راهبرد توسعه تولید پسته، افزایش عملکرد در واحد سطح است

گفتگوها

۱.

ایران نخستین تولید کننده و صادر کننده عمده پسته در جهان است

۲.

با ارزان فروشی می توان مصرف پسته در جهان و صادرات آن را رونق داد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳