بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی آذر 1378 شماره 147

مقالات

۲.

آزادسازی تجارت جهانی در بخش های صنعت و معدن، شرایط را برای دستیابی بیشتر کشورهای در حال توسعه به بازارهای توسعه یافته بهبود می بخشد

۵.

مزایا و چالش های فراروی «یورو» و آثار آن بر کشورهای در حال توسعه و ایران

گفتگوها

۱.

تغییر گرایش در برنامه ریزی و سرمایه گذاری با نگاه به بازارهای جهانی الزامی است

۲.

حمایتهای کنونی از بخش کشاورزی در دراز مدت امنیت غذایی را به خطر می اندازد

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳