بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی تیر 1376 شماره 119

مقالات

۵.

دستیابی به رشد اقتصادی، مستلزم تخصیص تمام ارز حاصل از صادرات تولیدات صنعتی به بخش صنعت است

مصاحبه شونده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۲۴۴
۷.

دو تا سه برابر ارز حاصل از صدور میوه برای واردات تجهیزات این بخش ضروری است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۱