بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی شهریور 1374 شماره 100

مقالات

۱.

مدیریت در فروشگاههای زنجیره ای

۸.

تحقیق و اقدامات لازم بازاریابی بین المللی و توسعه صادرات محصولات کشاورزی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳