هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی

هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی

هنرهای تجسمی دوره سوم بهار 1390 شماره 45

مقالات

۳.

تحلیل ساختار روایت در نگاره ""مرگ ضحاک"" بر اساس الگوی کنشی گریماس

۴.

مطالعه تطبیقی و آزمایشگاهی تکه پارچه اشکانی ـ ساسانی موزه مقدم دانشگاه تهران

۶.

ماهیت دیبای شوشتر از منظر منابع مکتوب ( خاستگاه، مراکز تولید، نقش و کاربرد)

۷.

بررسی و تجزیه و تحلیل تئوریک حرفه ی طراحی صنعتی با محوریت نظریات چهار تن از نظریه پردازان مشهور این رشته

نویسنده:

کلید واژه ها: حرفه طراحی مطالعات طراحی تئوری طراحی عمل طراحی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۱ تعداد دانلود : ۷۲۸
۸.

نشانه شناسی، زیبایی شناسی و عملکردگرایی در طراحی محصول با رویکرد مینی مالیسم احساس گرا