مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی (آزاد سنندج)

مدیریت صنعتی سال پنجم پاییز 1389 شماره 13

مقالات

۲.

تحلیل چند معیاری فازی ارزیابی عملکرد سازمان های توسعه ای وزارت صنایع و معادن در حمایت از بخش خصوصی

۴.

مدل یابی معادلات ساختاری روابط انجام رابطه، ارزش علامت تجاری و صلاحیت تامین کننده در بین خریداران محصولات شرکت بین المللی ارگ طلایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۹ تعداد دانلود : ۴۰۹
۵.

بررسی اثر استفاده از استراتژی برون سپاری بر بهره وری صنعت بانکداری، مطالعه موردی شعب بانک اقتصاد نوین استان مازندران

۸.

بررسی تحلیلی ارتباط بین محتوای اطلاعاتی تغییرات اقلام صورت های مالی تعهدی (ترازنامه و صورت سود و زیان) با تغییرات قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استان تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۵
۹.

طراحی و تدوین استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره جهت انتخاب مدیران در بانک ملی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴