پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی پاییز 1378 شماره 12

مقالات

۴.

ارزیابی پروژه های ترانزیت نفت حوزه دریای خزر در مقایسه با مسیر جمهوری اسلامی ایران

۵.

اهمیت شکر در امنیت غذایی و ضرورت حفظ آن در بسته حمایتی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۷