پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی تابستان 1378 شماره 11

مقالات

۱.

بررسی امکان مبادلات محصولات منتخب کشاورزی بین ایران و کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز

۴.

تجزیه و تحلیل میزان مشتری محور بودن فروشگاه زنجیره ای رفاه اصفهان و ارایه راه حلهای کاربردی جهت ارتقای آن

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۹۳