مدیریت فردا

مدیریت فردا

مدیریت فردا بهار و تابستان 1388 شماره 21

مقالات

۳.

بررسی و تجزیه و تحلیل کیفیت زندگی کاری و رابطه آن با عملکرد (کارکنان سازمان حسابرسی کل کشور)

۴.

تعیین عوامل مؤثر بر چابک سازی فرآیند توسعه محصول جدید با استفاده از روش تجزیه به مولفه های اصلی (مطالعه موردی صنایع تولیدی ایران)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۶۲
۶.

تحلیل رابطه عدالت سازمانی کارکنان مدارس راهنمایی دخترانه نواحی آموزش و پرورش مشهد

۷.

انتخاب تأمین کننده در زنجیره تأمین در فضای فازی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۰