علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

علوم اجتماعی (علامه طباطبایی)

فصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه علامه بهار 1385 شماره 33

مقالات

۱.

نگاهی به جهانی شدن و روندهای جهانی در تحولات آموزش عالی و وضعیت آموزش عالی ایران

۳.

بررسی ارتباط میزان مذهبی بودن دانشجویان با ناهنجاری های اجتماعی

۴.

بررسی عوامل خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر رفتار بزهکارانه دانش آموزان: مورد استان بوشهر

۷.

کاریز (قنات) دستاورد دانش و فرهنگ بومی: زیستگاه های کرانه های کویر، و نظام های وابسته به آن در ایران و بهره برداری پایدار از آن (نمونه قنات های کاشان)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۵ تعداد دانلود : ۴۳۰
۹.

رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایرانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵