نشریه گواه

نشریه گواه

گواه دوره جدید فروردین و اردیبهشت 1383 شماره 1

مقالات

۳.

بررسی تهدید در ماده 43 و 668 یا 669 قانون مجازات اسلامی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۴۱ تعداد دانلود : ۲۲۲۷
فرض کنید تهدیدی صورت می گیرد و این تهدید از مصادیق ماده 668 یا 669 ق . م . ا می باشد . و همچنین این تهدید منجر به یک نتیجه مجرمانه دیگری نیز شده است که به استناد ماده 43 ق . م . ا آنرا می توان از مصادیق معاونت در جرم شناخت . حال با توجه به اطلاقی که در ماده 668 یا 669 داریم ، مجازات این عمل مجرمانه چیست ؟ پاسخ این پرسش را از نظر چند تن از اساتید حقوق جزا در این نوشته می خوانید .