اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی بهمن و اسفند 1383 شماره 209 و 210

مقالات

۴.

پیش بینی های سیاسیی در زمینه جلب فناوری پیشرفته در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

۵.

دیوان بین اللملی دادگستری اسلامی: گامی به سوی یک نظام سیاسیی بین المللی اسلامی؟ مایکل لومباردینی

۱۳.

پیشینه تاریخی خلیج فارس و کیش بعنوان جزیره ای فعال در بازرگانی بین المللی در سده هفتم هجری و بازتاب آن در آثار سعدی شیرازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۳ تعداد دانلود : ۵۷۱
۱۴.

تأثیر دگرگونیهای اقتصادی ـ اجتماعی ایران در شکل گیری نظام برنامه ریزی شهری ایران (از عصر مشروطیت تا برنامه دوم توسعه جمهوری اسلامی ایران)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۴۷۵
۱۵.

نقش سازمان های منطقه ای در پایداری امنیت کشورهای عضو نگاهی به سازمان همکاری اقتصادی «اکو»

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹