اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی

اطلاعات سیاسی اقتصادی مهر و آبان 1381 شماره 181 و 182

مقالات

۱۰.

زمینه های شکل گیری گفتمان مشروطه (1314-1324ه.ق) تبار شناسی ادبیات پیش از مشروطه ادبیات بیدارگر، نقاد و نهیب زن (بخش دوم

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۲ تعداد دانلود : ۴۹۳
۲۳.

تأثیر حجم نقدینگی بر تورم در اقتصاد ایران (1377-1342) با استفاده از روشهای حداکثر درست نمایی جوهانسن- جوسیلیوس و خودبازگشتی با وقفه های توزیعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵۹