مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی

مطالعات مدیریت صنعتی سال ششم زمستان 1388 شماره 15

مقالات

۱.

مقایسه رویکرد تحلیل پوششی داده ها (DEA) و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در رتبه بندی شاخص های کلیدی تصمیم گیری خرید و فروش سهام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۱ تعداد دانلود : ۷۱۲
۳.

ارائه رویکردی فازی در سنجش رضایت مشتری بررسی موردی شرکت تولیدی فرآورده های لبنی

۵.

توسعه مدل جامع اندازه گیری سرمایه فکری: مطالعه موردی یک سازمان غیر انتفاعی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶