تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم تربیت استثنایی شهریور 1389 شماره 103

مقالات

۱.

تاثیر آموزش حافظه کاری و روش سازماندهی بر بهبود عملکرد نوشتاری دانش آموزان با اختلال بیان نوشتاری

۲.

بررسی میزان شیوع و ویژگی های جمعیت شناختی دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی در مدارس سما در استان خراسان جنوبی

۴.

مدیریت رفتار و راهبردهای آموزشی دانش آموزان دارای اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی در کلاس درس

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۶