المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک پاییز 1384 شماره 31

مقالات

۲.

بررسی شیوع استفاده از مکملها، نگرش به این مواد و عارضه های جانبی آنها در اندام پرورهای باشگاههای شهرستان سبزوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۵۲۰
۴.

تأثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل به پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته زانو

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲