المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک نوین (المپیک سابق)

المپیک تابستان 1383 شماره 26

مقالات

۲.

بررسی ومقایسه تاثیر سه روش تمرینی پرشهای عمقی بر شاخصهای الکترومایوگرافی ورزشکاران 16 تا 18 ساله باشگاهی

۳.

فوق برنامه و اوقات فراغت، با تأکید بر فعالیتهای ورزشی در دانشگاه تربیت معلم تهران از دیدگاه مدیران، اعضای هیئت علمی و کارکنان آن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۲ تعداد دانلود : ۴۹۸

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۲