حرکت

حرکت

حرکت زمستان 1384 شماره 26

مقالات

۱.

بررسی میزان تعهد سازمانی کارکنان معاونت تربیت بدنی و تندرستی آموزش و پرورش

۲.

بررسی ارتباط بین برخی ویژگی های ارگونومیک میز و نیمکت مدارس با شاخص های آنتروپومتری دانش آموزان پسر شهرستان کرمانشاه و شیوع ناهنجاری های ستون فقرات و اندام اسکلتی فوقانی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۵ تعداد دانلود : ۶۳۲
۶.

بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی به همراه مصرف مکمل آهن بر برخی ترکیبات خون دانشجویان پسر دانشگاه شهید چمران اهواز

۸.

تأثیر شش هفته تمرین مداوم و متناوب هوازی بر سیستم همورال موش های صحرایی ماده مسن

۱۰.

بررسی انتقال دوطرفه در مهارت دریبل بسکتبال از دست برتر به دست غیربرتر و بالعکس در دانشجویان دختر دانشگاه تهران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۴ تعداد دانلود : ۶۸۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹