انرژی ایران

انرژی ایران

انرژی ایران سال هشتم اردیبهشت 1383 شماره 19

مقالات

۱.

کاربرد معادله هدایت حرارت هذلولوی با توجه به نوع شرایط مرزی

کلید واژه ها: هدایت تابش حرارت نوسانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۰ تعداد دانلود : ۸۴۵
حل معادلات هدایت حرارت هذلولوی اغلب با مشکلات زیادی همراه است. لذا شناخت موارد کاربرد اینگونه معادلات و ضرورت استفاده از آنها بسیار حائز اهمیت است. در واقع با توجه به نوع شرایط مرزی حاکم بر مساله، در برخی موارد می توان با تقریب خوبی از معادله هدایت سهموی به جای معادله هدایت هذلولوی استفاده نمود. در این مقاله به بررسی همگرائی جوابهای معادله هدایت حرارت هذلولوی و سهموی با توجه به شرایط مرزی مختلف پرداخته شده است. در حالتی که سطح جسم ناگهان در معرض جابجایی حرارتی قرار می گیرد در لحظات اولیه، جوابهای این دو معادله کاملاً متمایز خواهند بود. اما بعد از گذشت مدت زمان طولانی جوابها همگرا خواهند شد. در مواردی که جسم تحت شرط مرزی نوسانی قرار دارد، حتی بعد از گذشت مدت زمان طولانی نیز جوابهای معادله هدایت حرارت هذلولوی و هدایت کلاسیک همگرا نخواهند شد. وقتی سطح جسم با محیط اطراف از طریق تابش تبادل حرارت می نماید، اگر اثرات تابش روی سطح خیلی قویتر از هدایت باشد و یا ضریب جذب سطح جسم خیلی بزرگ باشد، دمای سطح جسم با تقریب خوبی از معادله کلاسیک حرارت بدست می آید.
۲.

استفاده از سرمای عمیق برای بازیافت گازهای حاصل در پالایشگاه ها

کلید واژه ها: مبدل جاذب جذب کننده سطحی صفحات آب سنگین برج تقطیر غنی سازی دیتریم سیکل سرمای عمیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۲ تعداد دانلود : ۲۷۸
گازهای حاصل از واحدهای پالایشگاه ها برای سوختن به مشعل ها ارسال می شود که علاوه بر آلودگی محیط زیست، مواد پرارزشی نیز سوزانده می شود. روش پیشنهادی استفاده از سرمای عمیق، ضمن حل مساله محیط زیست تولید مرحله ای هیدروکربن، ازت، هیدروژن و در نهایت آب سنگین و هلیوم را ممکن می سازد.
۳.

مقایسه سیکل های رانکین وکالینا و بررسی اکسرژی در سیکل کالینا

کلید واژه ها: اکسرژی خواص ترمودینامیکی کالینا سیکل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۹ تعداد دانلود : ۷۴۵
منحنی های مصرف انرژی روشی ترسیمی برای توصیف افتهای اکسرژی exergy در تحول های صنـعتی می باشند. در این پژوهـش از هـمین روش برای سیکل پایه کالینا با قـدرت 3 استفاده شده است. سیکل کالینا تحولی است که در آن انرژی حرارتی به مکانیکی تبدیل می شود و در آن می توان حرارت اتلافی در دمای پائین را به انرژی مفید مکانیکی در راندمانی بهتر از دیگر انواع ماشین های حرارتی تبدیل کرد. در این سیکل بر خلاف سیکل رانکین، از مخلوط آب و آمونیاک بعنوان سیال سیکل استفاده می شود لذا با تنظیم مناسب این دو سیال در نقاط مختلف سیکل می توانیم بهترین شرایط را برای بهینه سازی راندمان کل سیکل ایجاد کنیم و بدلیل اینکه دو نوع سیال در سیکل داریم لذا لازم است تجهیزات اضافی در سیکل در نظر بگیریم. سیکل کالینا بعنوان رقیبی اصلاح شده برای سیکل رانکین بخار، تکامل یافته است. با استفاده از مخلوط آب و آمونیاک بعنوان سیال سیکل و سیستم چگالنده ای براساس اصول تبرید جذبی، راندمان سیکل پایه کالینا حدود 10% بیشتر از سیکل معمولی رانکین خواهد بود. منحنی مصرف انرژی سیکل کالینا خیلی فشرده است لذا این سیکل بخوبی بهینه می شود.
۴.

بررسی عملکرد ابزارهای مدیریت مصرف انرژی الکتریکی در ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۷۲
انرژی الکتریکی به عنوان یکی از حاملهای مهم بمنظور توسعه اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت می باشد، لذا باید بمانند سایر منابع انرژی کشور از آن بدرستی استفاده نمود. در این راستا نیاز به اعمال مدیریت مصرف انرژی الکتریکی به عنوان یکی از عوامل اساسی در مصرف انرژی الکتریکی کشور است. بدین منظور نیاز به اقداماتی از قبیل تدوین قوانین و مقرارت لازم، اعمال مدیریت بار، استاندارد نمودن تجهیزات برقی، آموزش و آگاه سازی، پرداخت تسهیلات مالی به اجراکنندگان سیاست های مدیریت بار و مصرف انرژی الکتریکی و بسیاری از موارد دیگر می باشد، در این مقاله ابتدا سیاست ها و ابزارهای مدیریت بار و مصرف انرژی الکتریکی بررسی شـده است و سپس نتایج اجرای این سیاست ها و تاثیرات آنها بر جانب تقاضای انرژی الکتریکی مورد ارزیابی قرار گرفته است.
۵.

فاصله بهینه بین توربین های بادی در یک نیروگاه بادی

کلید واژه ها: آرایش بهینه نیروگاه بادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۱۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۷۸۰
در این مقاله بحث آرایش توربین ها در یک نیروگاه بادی طی مراحل ششگانه مطالعات فنی ارائه شده است. به نحوه آرایش توربین های یک سایت نمونه نیروگاه بادی در اتریش و نیروگاه بادی منجیل اشاره و ضمن ارائه روش تجربی برای تعیین حداقل فاصله بین توربین ها بر روی شبیه سازی کامپیوتری سایت نیروگاه قبل از سرمایه گذاری تاکید شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶