انرژی ایران

انرژی ایران

انرژی ایران سال هشتم اردیبهشت 1382 شماره 17

مقالات

۱.

یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری

کلید واژه ها: هارمونیک های جریان جبران سازی توان راکتیو تئوری توان راکتیو لحظه ای جبران سازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰۱ تعداد دانلود : ۸۲۶
در این مقاله یک روش کنترلی جدید برای اتصال مبدل های فتوولتائیک به شبکه سراسری ارائه گردیده است، بطوریکه این روش علاوه بر کنترل تزریق توان تولیدی توسط آرایه های خورشیدی به شبکه، قابلیت جبران سازی توان راکتیو و هارمونیک های جریان بار را نیز دارد. این سیستم بصورت موازی بین شبکه و بار متصل می شود. این روش کنترلی امکان آن را دارد که در صورت قطع شدن شبکه، توان مصرفی بار (اعم از توان اکتیو و توان راکتیو) تامین شود. یکی از مهمترین قابلیت های روش ارائه شده این است که اگر توان تولیدی توسط آرایه های خورشیدی کمتر از قدرت اینورترها باشد، می توان از مابقی ظرفیت برای جبران سازی توان راکتیو و نیز فیلتر نمودن هارمونیک های جریان بار استفاده کرد تا جریان کشیده شده از شبکه کاملا ًسینوسی شده و ضریب توان مساوی یک گردد. در ادامه، برای بررسی صحت عملکرد این روش، سیستم های فتوولتائیک متصل به شبکه براساس این روش کنترلی شبیه سازی شده اند.
۲.

تحلیل نظری عملکرد کولرهای آبی صـــفحه ای غیر مستقیم و بهینه سازی آن

کلید واژه ها: اکسرژی سرمایش تبخیری غیرمستقیم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۱۴۸۱ تعداد دانلود : ۶۵۶
در این مقاله مکانیزم و تئوری کارکرد کولرهای آبی صفحه ای تخت غیرمستقیم براســاس آنالیز مورد بررسی قرار گرفته است. سپس براساس آنالیز قانون دوم ترمودینامیک نرخ تولید آنتروپی مبدل حرارتی صفحه ای تخت این کولر محاسبه شده است. در نتیجه این آنالیز مقادیر بهینه نسبت بازدهی انرژی ـ بازدهی تبخیر و ظرفیت سرمایشی بر حسب پارامترهای مؤثر در طراحی ارائه گردیده است.
۳.

استفاده از مدل تفکیک شده پالایشگاه نفت خام برای تعیین الگوی بهینه پالایش در شبکه انرژی کشور

کلید واژه ها: الگوی پالایشی شبکه انرژی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۹۴۸ تعداد دانلود : ۶۴۰
مقاله حاضر به مدل سازی پالایشگاه های نفت کشور به صورت تفکیک شده در سطح فرآیندهای پالایشگاه در مجموعه شبکه انرژی کشور می پردازد. هدف از تهیه این مدل تعیین الگوی بهینه پالایش نفت خام در کشور از دید کلان و برای افق زمانی 1383 لغایت 1408 شمسی است. بهینه سازی برای سناریوهای مختلف از متغیرهای برونزا شامل بازارهای جهانی انرژی، تقاضای داخلی و شاخص های اقتصاد کلان تکرار شده است. نتایج حاصل از بهینه سازی غالب سناریوها مؤید این نکته هـتند که با توجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود، صادرات نفت خام بایستی به حداقل ممکن کاهش یافته و در مقابل با افزایش ظرفیت های پالایشگاهی، کشور به سمت صادرات سبک و میان تقطیر روی آورد. توسعه ظرفیت واحدهای تبدیل فرآورده های سنگین به سبک بخصوص واحدهای کراکینگ کاتالیستی از دیگر نتایج مهم این مطالعه است.
۴.

طراحی و ساخت مبدل حرارتی مایع ـ گاز با استفاده از لوله های گرمایی

کلید واژه ها: مبدل حرارتی لوله گرمایی ترموسیفون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱۴ تعداد دانلود : ۲۷۷۱
لوله های گرمایی وسایلی با قابلیت انتقال حرارت بالا هستند با توجه به خصوصیات حرارتی آنها، تحقیقاتی در رابطه با تئوری و ساخت مبدل حرارتی مایع ـ گاز (رادیاتور) با استفاده از لوله های گرمایی صورت گرفته است. مبدل حرارتی ساخته شده از 18 عدد ترموسیفون (لوله گرمایی بدون فتیله) در دو ردیف به صورت آرایشی هندسی مثلثی تشکیل شده است. حرارت از آب گرم به قسمت پایین ZrO2 مبدل حرارتی ( بیرون تبخیر کننده لوله گرمای) منتقل می شود و عمل دفع حرارت از قسمت بالای مبدل حرارتی توسط دمیدن هوا انجام می گیرد. محاسبات نشان می دهد محدودیت جوش حداقل مقدار محدودیت لوله گرمایی است وچون در شرایط طراحی ظرفیت هر ترموسیفون کمتر از مقدار محدودیت جوش است بنابراین اطمینان حاصل می شود که لوله گرمایی درعملکرد خود به محدوده بحرانی نمی رسد. محاسبات نشان می دهد مبدل حرارتی مورد استفاده به ازاء دبی 6 لیتر در دقیقه آب گرم 80 درجه سانتی گراد، توانایی انتقال حرارت 1908وات را دارا می باشد درآزمایش نرخ انتقال حرارت 1730 وات اندازه گیری شده است. مقایسه این دو عدد صحت محاسـبات و کارایی خوب مبدل حرارتی ساخته شده را تائید می کند [ 1 ]. نتایج محاسبات ضریب انتقال حرارت خارج چگالنده و داخل چگالنده در حالت تئوری و آزمایش همخوانی خوبی دارند ضریب انتقال حرارت داخلی در ترموسیفونهای مورد استفاده 7900 می باشد در حالی که برای لوله مبدل های عادی این ضریب بسیار کمتر در حدود 230 می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت استفاده از لوله گرمایی در مبدل حرارتی مایع ـ گاز کارایی آن را بهبود قابل توجهی می دهد.
۵.

اثرات اصلاح صنعت تولید برق در استرالیا: یک بازنگری در مورد چهارچوب روش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۴ تعداد دانلود : ۲۳۰
اصلاح صنعت تولید برق در استرالیا یکی از مؤلفه های اساسی در تحول وسیع اقتصادی است که در دستور کار دولت استرالیا قرار دارد. چنین اصلاحی، آنطور که توسط حامیان آن ادعا می شود، راندمان تولید صنعت برق را افزایش داده و باعث کاهش قیمت برق و شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی کلی خواهد شد. این ادعا بر اساس نتایج یک سری مطالعات تجربی است که در طول دهه گذشته توسط گروه های پژوهشی مختلف انجام گردیده و تمرکز آن نیز روی ارزیابی دستاوردهای مربوط به اصلاح صنعت تولید برق بوده است. چهارچوب کلی این مطالعات اساساً از یک روش دو مرحله ای تبعیت می کند. اولین مرحله فوائد مربوط به افزایش راندمان تولید را اندازه می گیرد. در این مرحله معمولاً از تکنیک های تحلیلی پیشرفته نظیر آنالیز شاخص، آنالیز داده ها و روش های آماری نامنظم استفاده می شود. سپس این افزایش راندمان ها در مرحله بعد مورد استفاده قرار می گیرند تا اثرات کلان اقتصادی آن در یک چهارچوب تعادل عمومی قابل محاسبه ارزیابی شود. این مقاله یک بررسی کلی از این مطالعات را ارائه داده و در مورد این نکته که این چهارچوب برای درک واقع بینانه اثرات کلان اقتصادی اصلاح مذکور ناکافی است بحث می کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱