انرژی ایران

انرژی ایران

انرژی ایران سال هفتم آبان 1381 شماره 15

مقالات

۱.

بهینه سازی مصرف انرژی در کارخانجات قند نیشکری

نویسنده:

کلید واژه ها: بهینه سازی انرژی انرژی موجود در باگاس انرژی موجود در نیشکر کارخانجات قند نیشکری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۱۱۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۸۴
در این مقاله ضمن ارائه نتایج حاصل از ممیزی انرژی در یک کارخانه قند نیشکری در استان خوزستان، وضعیت مصارف انرژی و شدت انرژی برای تولید شکر در آن با استانداردهای جهانی مقایسه می گردد و راهکارهایی جهت بهینه سازی مصرف انرژی دراین کارخانه ارائه می شود. همچنین نقش نیشکر درتولید انرژی و در نتیجه اقتصاد ملی مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه می گردند
۲.

تاثیر تغییر دمای محیط بر عملکرد توربینهای گازی GE-F5

کلید واژه ها: توربین گازی دبی جرمی هوا دمای اگزوز تغییر دمای محیط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۳۸۳
هدف از این مقاله بررسی اثر دمای محیط بر عملکرد توربین های گازی می باشد. چون تاثیرپذیری این توربین ها از دمای محیط زیاد است. در این مقاله تاثیر تغییر دمای محیط، برروی پارامترهای مختلف توربین گازی GE-F5 نیروگاه شیروان مورد مطالعه واقع شده است. این پارامترها در قدرت های 10MW و 15MW و 20MW به صورت توابعی از دمای محیط بدست آمده اند. بررسی ها نشان می دهد که بعلت کاهش جزئی دبی جرمی هوای ورودی و کاهش قابل توجه راندمان ایزنتروپیک کمپرسور در توربین های گازی با افزایش دمای محیط فشار خروجی کمپرسور به ازای هر یک درجه افزایش دمای هوای ورودی تقریباً 20kPa کاهش می یابد ودمای خروجی کمپرسور به ازای هر درجه افزایش دمای محیط 1.13oC افزایش می یابد. همچنین دمای اگزوز به ازای هر یک درجه افزایش دمای محیط 2.5oC افزایش می یابد و راندمان سیکل با افزایش حدود 50oC دمای هوای محیط در حدود 3% کاهش می یابد. لازم به توضیح است که دبی جرمی سوخت در توان ثابت تولیدی با افزایش دمای محیط همواره افزایش می یابد.
۳.

مدلسازی و طراحی موتور استرلینگ

کلید واژه ها: طراحی شبیه سازی سیکل استرلینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱۷ تعداد دانلود : ۱۴۹۲
سیکل استرلینگ به لحاظ تئوری، دارای بازده ای معادل با بازده سیکل کارنو می?باشد و موتور استرلینگ بواسطه این بالاترین بازده، بعنوان یک ماشین حرارتی مورد توجه است. در این مقاله، مدلسازی و تحلیل سیکل استرلینگ انجام شده است. بکمک این مدلسازی، تغییرات پارامترهای موثری نظیر حجم سیلندر، حجم? جابجایی و نسبت تراکم، اختلاف فاز دو پیستون، کار خروجی و بازده واقعی بررسی شده?اند. روابط ترمودینامیکی و معادلات بقاء جرم و انرژی، دستگاهی از معادلات غیر خطی را تشکیل می?دهند که به روش عددی نیوتن- رافسن، در هر درجه از زاویه چرخش محور لنگ، این معادلات حل می?گردند. بر مبنای نتایج حاصله و انتخاب مکانیزمی مشخص از بین مکانیزمهای مختلف،نمونه ای از موتور استرلینگ و قطعات مربوطه، به کمک نرم افزار Mechanical Desktop طراحی، و سپس ساخته شده است که در حال انجام تست می?باشد.
۴.

بررسی اقتصادی و عملیاتی روش های افزایش بازده کولرهای آبیِ در حال بهره برداری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۱۴۰
کولرهای آبی سهم قابل ملاحظه ای در پیک بار دارند. حدود 7 میلیون کولر آبی در مناطق مختلف کشور نصب شده و سالانه حدود 700هزار دستگاه در کشور تولید می شود. در کنار راه کارهای میان مدت و درازمدت بهبود بازده کولرها که عمدتاً متوجه بخش طراحی و تولید میباشد، باتوجه به بار غیرهمزمان حدود MW 3000 کولرهای آبی در پیک بار شبکه سراسری کشور، از طریق روش های ساده، کم هزینه و عملی مانند افزایش قطر پولی پروانه و کاهش قطر پولی موتور با هزینه ای حدود 30 مرتبه ارزانتر و حتی با روش نسبتاً پرهزینه جایگزینی موتورهای کم بازده با موتورهای پربازده با هزینه ای حدود 4 مرتبه ارزانتر میتوان حدود MW600 ظرفیت پیک بار کاهش داد. در این مقاله به تفکیک روش های ذکر شده، هزینه و مدت زمان تقریبی اصلاح کولرهای آبی، با فرض تامین متمرکز و با بهای مناسب تجهیزات بررسی میشود. همچنین اهمیت اشتغال زایی این جایگزینی نیز حائز اهمیت است: : درصورتی که یک تکنسین یا تعمیرکار در سال 1000دستگاه کولر را با روش های مذکور اصلاح نماید، حدود 2300نفر شغل برای 3 سال ایجاد خواهدشد.
۵.

تحلیل محدودیت های طراحی در تعیین پارامترهای مؤثر در سیستم سرمایش خورشیدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات بهینه سازی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت انرژی
تعداد بازدید : ۹۲۱
در سیستم های سرمایش جذبی خورشیدی آبگرم ورودی به چیلر جذبی تک اثره از مخزن ذخیره آبگرم گردآورنده خورشیدی تامین می شود. از طرفی آب سرد تولیدی چیلر نیز در مخزن جداگانه ای جهت تامین باربرودتی ساختمان در طول شبانه روز ذخیره سازی میشود. مشخصات این سیستم از قبیل ظرفیت هر یک از مخازن یاد شده و تناژ چیلر تابع عوامل مختلفی نظیر تعداد ساعات مؤثرتابش خورشید و توزیع آن در طی شبانه روز، الگوی مصرف باربرودتی مورد نیاز ساختمان در طی ساعات شبانه روز، ساعات کارکرد چیلر و ظرفیت آن در طی شبانه روز است. برای تعیین حالت کارکرد بهینه سیستم سرمایش خورشیدی اثرات هر یک از عوامل یاد شده می بایست به همراه محدودیت های اقتصادی بطور همزمان در طراحی لحاظ شود. در این پژوهش یک روش تحلیلی جهت بررسی ارتباط پارامترهای یادشده نسبت به کارکرد بهینه سیستم سرمایش جذبی خورشیدی ارائه گردیده است. با بکارگیری این روش نقطه بهینه طراحی سیستم بدست می آید
۶.

جایگزینی انرژی باد به جای سوخت های فسیلی در پمپاژ آب جهت مصارف کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۰۲ تعداد دانلود : ۷۸۷
تمدن ایران باستان قرن ها قبل از میلاد مسیح دانش بهر ه برداری عملی از انرژی باد مناطق مستعد را در اختیار داشته است. یکی از افتخارات ایرانیان باستان طراحی و ساخت آسیاب های بادی در نواحی بادخیز از جمله شمال سیستان امروزی می باشد که آثار آن همچنان باقی است. امروزه با توسعه نگرش های زیست محیطی و راهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری از منابع تجدیدناپذیر انرژی سهم باد در منابع انرژی مورد استفاده رو به فزونی گذاشته است. توربین های بادی مولد برق جایگزین مناسبی برای نیروگاه های گازی و بخاری رایج به شمار می آیند و شمار پمپ توربین های بادی در حال کار تنها در سه کشور آرژانتین ، آمریکا و هند به حد یک میلیون دستگاه می رسد. در ایران، اقلیم متنوع با مناطق بادخیز و سطح منابع آب زیرزمینی مناسب بستر مناسبی برای گسترش بهر ه براری از توربین های بادی مولد برق و پمپ توربین های بادی به ویژه در مناطق دور از شبکه برق سراسری فراهم آورده است و این در حالی است که تامین یارانه سوخت مورد نیاز دیزل ژنراتورهای چاه های کشاورزی با توجه به وارداتی بودن فرآورده های سوختی سالانه بار مالی قابل توجهی بر بودجه ملی تحمیل می نماید که خود بر محدودیت منابع مالی مورد نیاز گسترش اجرای طرحهای توسعه دولت می افزاید. مقاله حاضر نتایج فاز مطالعاتی پروژه «مطالعه جایگزینی باد به جای سوخت های فسیلی در پمپ نمودن آب»می باشد که میان سازمان بهینه سازی مصرف سوخت کشور و شرکت مدیریت هیربدان منعقد شده است. در این مقاله ضمن معرفی پارامترهای مهم باد، نحوه تحلیل ریاضی اطلاعات ثبت شده مشخصه های وزش باد (جهت و سرعت) تشریح و راهنمایی های لازم جهت انتخاب بهینه پمپ توربین بادی ارائه می گردد. در ادامه با پردازش اطلاعات باد (آخرین دوره ده ساله تمامی ایستگاه های سینوپتیک کشور با کمک نرم افزار WIND TOOL) و تحلیل آمار سطح آب های زیرزمینی کشور به همراه بررسی اطلاعات کشاورزی، راهنمای جامعی بر تحلیل باد، آب و کشاورزی مناطق مساعد جهت بهره برداری از پمپ توربین های بادی را در اختیار خواننده قرار می دهد. در انتها مناطق مناسب جهت بهره برداری از انرژی باد در پمپاژ آب، انتخاب و نتایج پردازش اطلاعات بادسنجی، منابع آب و کشاورزی آنها ارائه شده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱