پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی

پژوهشنامه اقتصادی زمستان 1385 شماره 23

مقالات

۱.

اثر تغییر قیمت بنزین بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف در آمدی

۲.

نقش تکانه های نفتی در چرخه های تجاری اقتصادی ایران

۴.

بی ثباتی در اقتصاد کلان و سرمایه گذاری بخش خصوصی

۵.

بررسی اقتصاد زیرزمینی از دو روش «شکاف درآمد هزینه خانوار» و «نسبت نقد»

۷.

صنعت خودروسازی و جایگاه آن در اقتصاد ایران

۸.

طراحی سیستم مدیریت پر تفولیوی وامهای بانکی با بهره گیری از تکنولوژی داده کاوی

۹.

مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری در بورس اوراق بهادار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۹