رسانه

رسانه

رسانه 1387 شماره 73

مقالات

۱.

چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: پژوهش کیفی بازاندیشی نظریه سازی نظریه مبنایی اِتنوگرافی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۹
مقاله ضمن تفکیک آزمون نظریه و نظریه سازی به عنوان دو سنت غالب تحقیقات اجتماعی، پژوهش کیفی را در تناظر با سنت نظریه سازی می داند و ضمن برشمردن چالش های پژوهش کیفی در علوم اجتماعی ایران،طرح مسائل و موضوعات متفاوت و جدید در جامعه ایرانی در حال گذار را نیازمند انعطاف پذیری و تنوع بیشتر در روش شناسی علوم اجتماعی می داند؛ چرا که روش شناسی کیفی ابزارهای لازم را برای توجه به معنا، قدرت و تعامل در حیات اجتماعی فراهم می سازد و قدرت عاملیت بیشتری به سوژه های مورد مطالعه در تحقیقات می بخشد.
۶.

تحلیل گفتمان سرمقاله های روزنامه های برجسته آمریکا در باره برنامه هسته ای ایران

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۷