پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست

پژوهش حقوق و سیاست 1381 شماره7

مقالات

۱.

جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل

کلید واژه ها: جامعه مدنی جامعه مدنی جهانی نهادهای مدنی جهانی جهانی شدن حقوق اقتدار و صلاحیت اجتماعی جامعه بین المللی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵۱ تعداد دانلود : ۱۷۵۱
شناخت رابطه میان جامعه مدنی جهانی و حقوق بین الملل مستلزم شناخت مقدماتی مفاهیمی چون جامعه مدنی، جامعه جهانی و تفاوت این جامعه با جامعه بین المللی و بالاخره جامعه مدنی جهانی است....
۲.

سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی

کلید واژه ها: ماهیت حقوقی سهم حقوق سهامداران حقوق عینی انتقال سهم حقوق دینی سهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۰۹۳
در شرکت مدنی، ماهیت حق شریک، تابع ماهیت حقوقی هر یک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیرمنقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک، مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند....
۳.

بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: مبنای مسوولیت مسوولیت بدون تقصیر اتلاف و تسبیب حقوق مسوولیت مدنی تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰۹ تعداد دانلود : ۲۶۳۸
مبانی مسوولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسوولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوق را نیز در این باره رقم می زند.....
۴.

تعارض قوانین در اسناد تجاری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق مسوولیت مدنی اسناد تجاری کنوانسیون ژنو مسوولیت اهلیت آنسیترال تعارض قوانین تعهدات محل صدور محل پرداخت سفته برات چک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۸۷ تعداد دانلود : ۵۷۵۶
مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....
۵.

غبن طرفینی

کلید واژه ها: عقد فسخ معوض معامله مشتری بایع خیار غبن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۰ تعداد دانلود : ۱۲۳۷
غبن در لغت به معنای خدعه و مفهوم حقوقی آن در عقد، زیانی است که بر اثر وقوع معامله به سبب تفاوت در ارزش دو عوض به یکی از طرفین متوجه می شود.....
۶.

اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای نگهبان قانون اساسی اصل نود و چهارم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۶ تعداد دانلود : ۸۷۶
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، راهکار ساده و قابل در کسی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تایید شورای نگهبان کرده است....
۷.

پذیرش فرهنگ زندان

مترجم:

کلید واژه ها: زندان مردان پذیرش فرهنگ زندان زندان زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱۴ تعداد دانلود : ۱۶۳۹
با وجود شیفتگی های فراوانی که حقوقدانان کیفری و جرم شناسان نسبت به مجازات حبس نشان داده اند، اما در عمل، این مجازات نتوانست انتظارات را برآورده نماید.....

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۷