مطالعات بین المللی

مطالعات بین المللی

مطالعات بین المللی 1384 شماره 6

مقالات

۱.

آزادی و دادگری : پایه های حکومت خوب در جهان عرب

نویسنده:

کلید واژه ها: آزادی دموکراسی حقوق بشر دادگری جهان عرب حکومت خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶
حکومت خوب ، موضوع نخست اصلاحات در منطقه خاورمیانه و جهان عرب است . نوشتار پیش روی نیز با توجه به اهمیت این موضوع در صدد یافتن پایه های حکومت خوب و چارچوب سازی در این زمینه است . در همین راستا ، نویسنده این فرضیه را مورد آزمون قرار می دهد که آزادی و دادگری پایه های نخستین ، یکپارچه و مهم حکومت خوب در جهان عرب محسوب می شوند و این کشورها بایستی به جامعه ای گذار کنند که در آنها آزادی و دادگری در کنار هم وجود داشته باشند . نویسنده سپس چند مفهوم نزدیک به هم را مورد بررسی قرار می دهد ...
۲.

بازتاب ساخت دیوار حائل و طرح بیرون رفتن اسراییل از منطقه بر گفت و گوهای اسراییلی ها و فلسطینی ها و مباحث خاورمیانه

نویسنده:

کلید واژه ها: اسرائیل فلسطین آمریکا خاورمیانه نقشه راه دیوار حائل سیاست بیرون رفتن از منطقه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸
طی سالهای پیش از 2001 ، دو موضوع مهم ذهن فلسطینی ها و اسرائیلی ها را به خود مشغول کرده بود : 1) موضع ساخت دیوار حائل که ابتکار اسراییلی ها به حساب می آمد ؛ 2) طرح نخست وزیر اسراییل ، آریل شارون ، در مورد بیرون رفتن از نوار غزه و شمال کرانه باختری . دولت فلسطین و دولتهای عربی همسایه اسراییل در پرتو تحولات و رخدادهای به وجود آمده در پی اجرای مراحل نخست اجرای این دو طرح ، به این نتیجه رسیدند که برنامه ریزیهای مزبور در اصل علیه آنها تدوین شده است ..
۳.

به سوی پایان کار دادگاه بین المللی کیفری رو آندا : ارزیابی راهبرد دادرسی قضایی 2004-1994

کلید واژه ها: محاکمه دادرسی دادگاه بین المللی کیفری روآندا راهبرد دادرسی قضایی تدبیر دادرسی راهبرد تکمیلی صلاحیت موقت تعامل میان دولت روآندا با دادگاه بین المللی کیفری روآندا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳
با اینکه تنها بیش از یک دهه از تاسیس دادگاه بین المللی روآندا سپری شده ، تلاش شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان رکن تاسیسی این نهاد قضایی ، پیرامون تسریع در به پایان رسانیدن پرونده های تحت رسیدگی در دادگاه و به تعطیلی کشانیدن آن قابل توجه به نظر می رسد . در راستای همین موضوع ، نویسنده به بررسی و ارزیابی فرآیند اجرایی و عملی این سازمان بین المللی در این نوشتار می پردازد . وی بر این باور است که هرچند مهمترین اظهار نظرهای صورت گرفته در این زمینه از بعد حقوقی با تاکید بر اصل رعایت قانون در علم بوده است ...
۴.

سازمان همکاری شانگهای و آینده نقش جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران روابط خارجی اقتصاد بین الملل سازمان همکاری شانگهای سازمان داد و ستد جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰۵
موضوع نوشتار پیش روی ، سازمان همکاری شانگهای و آینده نقش جمهوری اسلامی ایران است . در دیباچه با اشاره به شکل گیری سازمان همکاری شانگهای در سال 1996 به گسترش این سازمان تا برهه کنونی اشاره می شود . روسیه و چین به عنوان دو قدرت بزرگ معاصر ، این سازمان را با هدف مبارزه با تروریسم و گسترش روابط اقتصادی با آسیای مرکزی تاسیس می کردند و در اعلامیه سن پترزبورگ بر هدف خود مبنی بر گسترش سازمان شانگهای تاکید کردند . ساختار سازمان مرکب از هفت بخش است که پنج بخش آن موقتی و دو بخش دائم هستند ...
۵.

کارآیی اصلاحات سازمان ملل متحد بر جهانشمولی حقوق بشر

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر جهان‏شمولی سازمان ملل متحد میان فرهنگی اصلاحات سازمان ملل نسبت گرایی فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۵
آنان که با دو رهیافت حقوق بین الملل و روابط بین المللی آشنا هستند به نیکی می دانند که ساختار نظام بین الملل تحت تاثیر چه مؤلفه هایی است . حقوق بشر رهیافتی است که از بستر حقوقی برخاسته و روابط بین المللی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است . ولی با گذشت زمان ، به روشنی دیده شد که حقوق بشر زمینه ساز دستیابی به قدرت بیشتر برای کسانی است که زورمندی را در میدان رقابتهای سیاسی جستجو می کنند . اکنون اصلاحات و بازبینی سازمان ملل متحد نیز دچار همین بیماری است ...
۶.

مفهوم کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد : ابهامات و تعارضات

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل روابط بین الملل کاربرد زور طرح جدید اصلاح سازمان ملل اقدام پیش دستانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰۳
طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد سبب بحثهای علمی ،‌ حقوقی و سیاسی فراوانی در میان کشورها و محافل دانشگاهی شده است . نوشتار پیش روی در همین راستا به بررسی بخش کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد می پردازد . در این زمینه ،‌ مواضع منشور ، گرایشهای عمومی در سطح بین المللی در زمنیه به کارگیری زور و رویه کنونی مورد بررسی قرار می گیرد . از آنجا که تدوین کنندگان طرح جدید اصلاحات سازمان مل ، تفسیر مضیق از مقررات منشور در باره کاربرد زور را کافی ندانسته و تفسیر گسترده را نی نمی پذیرند ...
۷.

جهانی شدن و تصمیم گیری در مناسبات فرامرزی : تبادلات متناقض در پیوند جامعه مدنی داخلی و جامعه مدنی جهانی

نویسنده:

کلید واژه ها: ایران تصمیم گیری جهانی شدن جامعه مدنی سیاست خارجی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲۸
تصمیم عالیترین فعالیت بشری است و نماد یک اراده محسوب می شود که دارای قدرت الزام است . سیاست خارجی نیز تابعی از سیاست داخلی و به ویژه تابعی از نظام اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی هر کشور است که می توان آن را سیاست یک دولت در عمل متقابل با سیاست دیگر دولتها نامید . جامعه مدنی هم عبارت از محیط ویژه ای است که به صورت یک فضای تهی در میانه وضعیت سقف و کف ساختار سیاسی ، یا فرمانروایان و مردم قرار گیرد تا بتواند مانع تبدیل پیوند آمریت و اطاعت به زورگویی و ستم پذیری گردد ..
۸.

جهانی شدن ، منطقه گرایی و ظرفیت دولت ایران

کلید واژه ها: ایران فرهنگ جهانی شدن مدیریت منطقه گرایی پژوهش و پیشرفت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷
موضوع اصلی این نوشتار ارزیابی ظرفیت دولت ایران در زمینه استراتژی منطقه گرایی است . نویسنده این ایده را از چشم اندازهای زیر پیگیری می کند : ظرفیت سازی در وجوه گوناگونی که این به نوبه خود نیازمند پیش شرطهای فرهنگی و ساختاری است . ضعف مدیریت سیاسی ایران در باره منطقه گرایی ناظر به سه نکته مهم است : نبود آگاهی از اهمیت منطقه گرایی و نتایج مثبت آن ، ضعف ساختاری و نبود رویکرد مثبت به منطقه گرایی ، برای توضیح و تبیین این نبود ظرفیتها به مصادقی چند اشاره شده است ...
۹.

دیدگاه های جهانی امام خمینی : هماهنگی دانش و دین

نویسنده:

کلید واژه ها: دین امام خمینی دانش دیدگاه های جهانی ملتها عرف گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۰
این نوشتار به بررسی دیدگاه امام خمینی در باره ارتباط میان دانش و دین می پردازد . نویسنده بر این باور است که امام خمینی بر هماهنگی و پیوند میان دانش و دین تاکید دارند و بر ضرورت هوشیاری در برابر تبلیغات ، در مورد اندیشه جدایی دانش و دین و ناتوانی دین در اداره ملتها و کشورها اصرار ورزیده اند . این نوشتار در آغاز به نقد اندیشه تعارض دانش و دین در باختر زمین می پردازد و سپس مراحل رابطه دانش و دین در باختر زمین را در پی می گیرد . نویسنده در ادامه بحث به بررسی ریشه های جداانگاری دانش و دین در باختر زمین را پی می گیرد ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۰