تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت استثنایی

تعلیم و تربیت کودکان استثنایی 1386 شماره 73

مقالات

۲.

تاثیر تمرین های اصلاحی بر صحت ساختار بدنی افراد نابینا (پسر) 18 - 12 ساله مجتمع آموزشی نابینایان شهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۷۳

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۱۴