دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1372 شماره 22

مقالات

۲.

آینده نگری در انتقال تکنولوژی اطلاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱
در این مقاله موضوع تکنولوژی اطلاعات ، بویژه در ارتباط با موقعیت کشورهای در حال توسعه ، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . نقش واهمیت تکنولوژی اطلاعات در توسعه جهانی و لذا در توسعه و پیشرفت کشورها در حال توسعه مطالعه و جنبه های مختلف این این تاثیرات تجزیه و تحلیل می شود . سیاست گذاریهای مربوط به تکنولوژی اطلاعات در کشورهای درحال توسعه ، ابعاد و جوانب گوناگون آن ، عوامل موثر و دخیل در این سیاست گذاریها ، هدفهای مطلوب سیاستها و برنامه های تکنولوژی اطلاعات به بحث و کنکاش نهاده می شود. مسائل ملاحضات فنی مربوط به انتقال و توسعه تکنولوژی اطلاعات در کشورهای درحال توسعه ، شرایط و امکانات مورد نیاز و سرانجام ، پژوهشهای اطلاعات ، مرکزیت ، هدفها و ساختار آن مورد ملاحظه واقع می گردد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹