دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1371 شماره 17

مقالات

۲.

مدل های اقتضایی سازمان برای توسعه

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹۴ تعداد دانلود : ۶۲۶
سازمانها بدین دلیل دستخوش تغییرو تحول می گردند که در دستیابی به عملکرد مورد انتظار در سطح مطلوب با شکست روبرو می شوند . در بعضی از موارد رهبران سازمان می توانند تغییراتی را که برای بهبود عملکرد مطلوب ضروری است ، مشخص کنند ولی در پاره ای از موارد نیز به راهنمایی نیاز دارند . در این مقاله کوشش می شود راهنماییهای لازم به منظور هدایت سازمان در شرایط مختلف برای عملکرد مطلوب ارائه گردد. در مطالعات مربوط به تئوری اقتضائی سازمان ، چهار مدل سازمانی که در چهار اقتضای خاص می تواند مورد استفاده قرار گیرد ، شناخته شده است . با آگاهی بر این چهار مدل می توان نوع تغییر مورد لزوم برای بهبود عملکرد سازمان خاص خود را تعیین کرد . چهار مدلی که در این مطالعه مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از : MECHHNICHI ( مکانیک ) ، ORGANIC (ارگانیک)، CRAFT ( سنتی – دستی ) و مکانیکی – ارگانیکی .
۳.

تصمیم گیری ابتکاری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹۰
الوین تافلر در کتاب جابجایی در قدرت ، از شوک جهان و ظهور جامعه فرا – صنعتی سخن می گوید . از جابجایی فرایند تولید ثروت ، از سیستم ساخت یدی به سیستم مغزی بحث نموده و از دو عامل مغز و عضله به عنوان مهمترین عوامل پیش رونده نام می برد. همچنین وی اضافه می کند که دیگر از آدمهای موج اول ( کشاورزی ) که از نظام طبیعت پیروی می کردند و با آهنگ فصول سال و طلوع و غروب روز ، کار خود را تطبیق می دادند خبری نیست . فن آوری های گذشته که بیشتر سنگین و انعطاف نا پذیر و سرمایه بر بودند ، از این جابجایی بی نصیب نمانده اند.
۴.

نگاهی بر پویایی سیستم ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۲۳۰
اگرچه زمینه های تفکر و نگرش سیستمی را می توان در آثار دانشمندان قدیم یافت ، اما ورود جدی آن به عرصه عملی و کاربردی عمدتاً به دوران معاصر باز می گردد . یکی از جالبترین موارد کاربرد نگرش سیستمی ، ایجاد رشته جدیدی به نام پویایی سیستم ( system Dynamics) است . پس از انتشار کتاب پویایی صنعتی (Industrial Dynamics) در سال 1961 ، توسط جی . دبیلو فارستر (Jay. W. Forrester) مطالعات پویایی سیتم در زمینه های نظری و کاربردی در بیش از 30 کشور جهان گسترش یافت . این روند با یاری کامپیوتر و شبیه سازی کامپیوتری سرعت و عمق بیشتری پیدا کرد و امکان کاربرد روشهای ارائه شده را در حل مسائل و معضلات گوناگون جوامع بشری فراهم ساخت. مطالعات پویایی سیستم ( System Dynamics Study )اینک در سطح جهانی اعتبار علمی و کاربردی برجسته ای یافته و مورد اقبال محافل آکادمیک و حرفه ای قرار گرفته است . علاوه بر تدریس آن در دانشگاه های معتبر ، گروه های حرفه ای در کشورهای مختلف صنعتی اروپایی ، ژاپن و آمریکا به انجام مطالعات کاربردی در زمینه های مختلف این رشته پرداخت اند . در این گفتار ابتدا مبانی نظری مطالعات پویایی سیستم مطرح شده ، سپس روشهای کاربرد آن مورد بحث قرار خواهد گرفت.
۵.

گستردگی نظریه تعادل و نقش آن در تجزیه و تحلیل دیوان سالاری (1)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۲ تعداد دانلود : ۴۲۷
با ژرف نگری در تمام زوایای حیات فردی ، سازمانی ، اجتماعی و یا جهان هستی آشکارا می توان به مفهوم تعادل پی برد . مفهوم تعادل بسیار زیبا و دلنشین است. همه از یک فرد ، سازمان ، اجتماع و یا جهان متعادل واقعاً لذت می برند و آن را به عنوان الگو می ستایند . زیرا فرد یا سازمان و با اجتماعی به ذهن آدمی القا می کند.
۶.

کاربرد آمار استنباطی در علوم رفتاری و دامهای آن

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۵
آشنایی نزدیک با علوم مدیریت و آمار از یک سو و مشاهده عدم توجه کافی به کاربرد صحیح آمار استنباطی در تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده از تحقیقات از سوی دیگر ، نویسنده را بر آن داشت که به تهیه این مقاله و ارائه راهنماییهای لازم در خصوص کاربرد آمار استنباطی در علوم رفتاری و بویژه مدیریت بپردازد. امید است که رهگشای محققان عزیز باشد.
۷.

تأثیر استقرار خدمات پست مالی در زیر بنای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۵ تعداد دانلود : ۶۸۱
پدیده ارتباطات در جوامع امروزی به گونه ای با زندگی انسانها در آمیخته و با برداشتن فاصله ها آنها را به هم نزدیک کرده است که به تعبیری ، گویی همه انسانها در یک دهکده جهانی زندگی می کنند . با عنایت به اینکه از سویی ابزار ارتباطی ، به عنوان وسیله انتقال و تقریب افکار ، ترویج فرهنگ ، گسترش علوم و تکنولوژی و وسیله آشنا شدن با برنامه دولتها در سطح ملی و بین المللی است و از سوی دیگر ، نوع بشر به علت حس کنجکاویش پیوسته خواهان این است که از جریانات و رخدادهای پیرامونش آگاه شود و از دانش زمان خویش سود جوید، امروزه رشد و توسعه و تحول اجتماعی بدون داشتن ارتباطات گسترده و پویا امکان پذیر نیست . پست به عنوان یک عامل پیوند دهنده انسانها و یک جریان ارتباطی مطمئن و ارزان از دیرباز در خدمت بشر بوده و همواره همگام با پیشرفتهای فنب کوشیده است تا بیش از پیش عامل پیوند خود را افزایش دهد ، فواصل را از میان بردارد و سرانجام زمینه های تسعه و بهبود را فراهم آورد و با گسترشی که داشته است تا حدودی نقش اساسی و واقعی اش را به همگان بنمایاند . باتوجه به اینکه پست همواره یک عامل اتحاد مردم و یک وسیله اداری و ارتباطی با خارج و یک عامل توسعه اقتصادی در زمینه های بازرگانی ، عمرانی و بازسازی کشورها و امور مالی و دارایی و یک عامل توسعه فرهنگی است و با توجه به اهمیت خاص و نقش عمده و رسالتهایی که به عهده دارد ، در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما کاملاً شناخته نشده و خدمات کافی و لازم را به مردم عرضه نمی کند.
۹.

برنامه ریزی استراتژیک برای منابع استراتژیک ( نیروی انسانی )

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۲۲
در سالهای اخیر ، برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی به عنوان ابزاری که بطور مستقیم ، اهداف وبرنامه های منابع انسانی متصل می کند ، مورد توجه شایانی قرار گرفته است . تغییرات حکومتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، جمعیتی در طول دهه 1970 به عنوان انگیزه و عزم اصلی برای این علائق فزاینده معرفی شده اند . طرفداران برنامه ریزی منابع انسانی در سازمانها ، می تواند نقش مهمی در بهره وری مؤثر و مطلوب منابع انسانی داشته باشد. در حالی که مدلها و روشهای زیادی برای منابع انسانی داشته باشد. در حالی که مدلها و روشهای زیادی برای برنامه ریزی منابع انسانی توسعه و پیشنهاد شده است . یک بررسی از 500 شرکت موفق نشان می دهد که با توجه به اینکه 54% از شرکتها ، طرحهای رسمی استراتژیک منابع انسانی را تهیه می کنند ، ولی فقط درصد کمی ( 15%) بطور متداول ، سیسنمهای جامع را بکار می برند .
۱۰.

انتخاب مکانیزمهایی برای کمک به کامیابی نوآوری

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۳
بررسی دکتر آرتور د. لیتل از نوآوریهای عمده یاد می دهد ، چگونه پروژه های جدید را در شرکت خودتان بر اساس بازار و تکنولوژی طبقه بندی کنید . به همان گونه که شرکتهای نوآور ، به فکر تحقیق در مورد نظرات جدید هستند باید بریا تبدیل این افکار به واقعیت های سودآور نیز بکوشند . افکار جدید ارزشی ندارند، مگر اینکه ارزیابی شده ، شکل گرفته ، تأمین مالی شده و برای معرفی و عرضه موفقیت آمیز به بازار آماده سازی شوند.برای انجام این کار ، باید " مکانیزمهای توانا و کار ساز " درست برگزیده شوند . مدیریت عالی اغلب در گزینش از میان بدیلها (شقوق) دچار تردید می گرد. بدیهی است که اداره فعالیتهای جدید با اداره فعالیتهای موجود کاملاً تفاوت دارد . روشهای خاص پذیرفته شده توسط نوآوران برجسته در دنیای محصولات و تکنولوژی جدید ، که به سرعت در حال تغییر و تحول است ، کاربرد بین المللی یافته است. تنها چیزی که برای هدایت شرکت به مناطق و حوزه های جدید و تا حدی ناآشنا برای یک مدیر اجرایی، لازم است تعهد می باشد. تحقیقی که به تازگی در مورد روش نوآورترین شرکتهای جهان ، صورت پذیرفته نشان می دهد که مکانیزمهای داخلی ، مشارکتهای خاص ، منابع مالی ، تملک یا ایجاد شرکت فرعی ، و مدیریت مؤسسه ، می توان طبقه بندی کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹