دانش مدیریت

دانش مدیریت

دانش مدیریت 1371 شماره 16

مقالات

۱.

کامیابی فراخود

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴۵
از آنجا که موضوع ادراک بر رفتار سازمانی تأثیر بسیار زیادی دارد بررسی و بویژه کاربردهای آن حائز اهمیت بسیار تواند بود. اغلب گفته می شود که « هر کس دنیا را با دیدگان متفاوتی می بیند » ، این عقیده کم و بیش حقیقت دارد، زیرا هر کسی در منظری ایستاده و واقعیتهای پویا و سیال زندگی را از آن دیدگاه می نگرد و منظر آنان است : از نظر گه گفتشان شد مختلف آن یکی دالش لقب داد این الف « مولوی » هنگامی که اشخاص در معرض اطلاعات ، وضعیتها یا رخدادهای واحدی قرار می گیرند اغلب واکنشهای کاملاً متفاوتی از خود نشان می دهند و هر کس مایل است که نظر خودش را درست بداند. بنابراین شناخت رفتار سازمانی بدون شناخت ادراک و چرایی تفاوت دیدگاههای مختلف در برابر مشاهده رخداد واحد امکان پذیر نیست. همچنین وجود چنین تفاوتهای دیدگاهی ، این نکته را نشان می دهد که برخلاف آنچه که شعور متعارف حکم می کند آدمی دنیای اطراف خود را بی پیرایه و مستقیم درک نمی کند یا به دیگر سخن ، آدمی از طریق ادراکات صرفاً نظاره گری انفعالی بر گستره زندگی خود نیست بلکه بازیگری فعال است که فعالانه تصویر یا جلوه ای از دنیای پیرامون خود را از طریق فرایند پیچیده و پویای ذهنی ساخته و بر اساس آن به تدوین برنامه زندگی خود کمک کرده و ایفای نقش می کند . ادراک هر موجودی به اندازه سعه وجودی اوست: عالمش جندان بود کش بینش است بحر چندین ، چشم هم چندیش است « مولوی» این ادراکات نه تنها بر رفتار شخص بلکه بر رفتار دیگران نیز مؤثر است.
۲.

زنجیره های مارکوف در مدیریت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۳۲
گاهی اوقات یک پست خاص دریک سازمان با کمبود نیروی انسانی روبرو می شود، در حالی که همین پست در زمانهای دیگربا تورم نیرو روبرو بوده است . موجودی انبار سازمانها نیز بعضی اوقات به صفر می رسد و به توقف خط تولید منجر می شود در صورتی که در اوقات دیگر موجودی انبار بسیار زیاد است ، و یا با خراب شدن ماشینی ملاحظه می شود که شرکت هزینه های زیادی را بابت تعمیرات و نگهداری و کاهش تولید متحمل می شود ، همچنین فروش سازمانها گاهی اوقات کمتر از تولید متحمل می شود، همچنین فروش سازمانها گاهی اوقات کمتر از تولید بوده و زمانی هم تقاضا برای محصولاتشان بیش از تولید بوده است. ملاحظه می شود که اغلب سازمانها با چنین مشکلاتی روبرو هستند . چگونه می توان سیاستهایی را برگزید که رویارویی با چنین مسائلی را به حد اقل ممکن ساند . یکی از الگوهایی که در این موارد به یاری سازمانها می شتابد ، زنجیره های مارکوف است که به عنوان یکی از فرایندهای تصادفی در مدیریت مطرح است. در سیستم نیروی انسانی سازمان یک فرد در سالها ( زمانها) ی پی در پی ممکن است در پستهای گوناگونی قرار گیرد و گاهی اوقات یک پست با کمبود نیرو یا مازاد نیرو روبرو خواهد بود که زنجیره های مارکوف می تواند موجودی نیروی انسانی هر پست را در زمان آینه بطور احتمالی بر اساس روند گذشته نشان داده ، سازمان را از موقعیت احتمالی خود در آینده از لحاظ نیروی انسانی با خبر کند تا بتواند تعدیلات لازم را در مورد مازادها و کمبودها انجام دهد. در اینجا ویژگی و مشخصه ( پارامتر ) مورد بررسی سیستم نیروی انسانی ، تعداد نیروی موجود است که به عنوان یک فرایند تصادفی مورد نظر است. میزان موجودی انبار در یک سیستم انبارداری در هر لحظه ای از زمان ممکن است متفاوت باشد . زنجیره های مارکوف میزان موجودی در هر لحظه ای از زمان را به عنوان پارامتر مورد نظر در سیستم بررسی کرده و سطح موجودی احتمالی را برآورد می کند و هادی سازمانها برای نگهداری موجودی در سطح بهینه است. زنجیره های مارکوف پیش بینی می کند که یک ماشین در خط تولید ، احتمالاً در آینده در چه وضعیتی خواهد بود و بنابر هزینه های مختلف بهترین سیاست تعمیر و نگهداری چیست؟ میزان فروش یک سازمان در آینده بر اساس زنجیره های مارکوف قابل پیش بینی است تا بتوان تولیدی متناسب با فروش داشت.
۵.

چرا کارکنان سازمان را ترک نمی کنند ؟

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵۸ تعداد دانلود : ۸۸۱
از دو نفر در شغلی همانند ، یکی ممکن است کارش را ترک کند به عبارتی جزء آمار ترک خدمت قرار گیرد و دیگری امکان دارد به عنوان یک کارممند ناراضی به کارش ادامه دهد، چرا؟ پیشگفتار: مسأله ترک خدمت برای مدیریت ، بسیار بزرگ و مشکل جلوه می کند و شرکتها به گونه ای سنتی ، توجه شان را بر مسأله متمرکز کرده اند که چرا کارکنان سازمان را ترک می کنند. به هر حال ، برای شرکتی که می خواهد یک نیروی انسانی برانگیخته و مولد را ایجاد و حفظ کند ، دلایلی که چرا کارکنان در سازمان باقی می مانند ، به همان اندازه یا بیشتر از دلایلی که افراد به واسطه آنها شرکت را ترک می کند ، اهمیت دارد . پس از این توضیح ، باید گفت که بعضی افراد به واسطه دلایلی می مانند که هیچ ارتباطی با شغل و با شرکتشان ندارد. ممکن است چنین کارمندانی انگیزش لازم را برای آن که بیشتر از حد تعیین شده ، کار انجام دهند ، نداشته باشند و تنها به میزانی فعالیت نمایند که بتوانند شغلشان را حفظ کنند. به عبارت دیگر ، افراد دارای انگیزش قوی ، ممکن است شرکت را برای دلایلی ترک کنند که ارتباطی به کارشان ندارد دلایلی که سازمان می توانست آنها را بی اثر و خنثی نماید . این مقاله یک پروژه تحقیقی را تشریح می کند که به منظور یافتن دلایل بقای کارکنان – دلایل انگیزشی ، دلایل بهداشتی و دلایل محیطی – طراحی شده است .نویسندگان پاره ای روابط را بین رضایت شغلی گروه های گوناگون کارمندان و دلایل محیطی و بهداشتی بیان می کنند. درعین حال که نتایج مطالعه ، محدوده معینی دارد ، ولی طرز تفکری که در اینجا ارائه شده ، برای شرکتهایی مفید است که متمایلند یک روش بسیار مثبت و سازنده درمدیریت حفظ و نگهداری و ترک خدمت کارکنان به کار گیرند. آقای فلاورز به پژوهش مسائل نیروی انسانی در مؤسسات حقوقی تگزاس مشغول است . آقای هاگز مدیر توسعه و بهبود سازمان و پرسنل در مؤسسات تگزاس است ، جایی که او قبلاً در زمینه مسائل روابط صنعتی ، پاداش و دیگر مسائل پرسنلی کار کرده است . کتاب او، « هدف گذاری کلید اثر بخشی فردی و سازمانی » که به وسیله انجمن مدیریت آمریکا در سال 1965 منتشر شد ، از بنیاد مک کینسی و آکادمی مدیریت جایزه دریافت کرده است .
۶.

مشکلات کلان و راه حل های خرد منظومه ی اداری جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۰۳۵
1- در این بررسی سعی شده که تعریف مختصری از ویژگیهای عمده سازمانها و نهادهای دولتی که در 12 مورد عمده خلاصه می شود ، ارائه گردد. 2- تبیین نظری و مقدماتی مشکلات کلان و راه حل های خرد در موارد زیر ارائه گردیده است : - وضعیتهای کلان و خرد سیستم مدیریت . - چارچوب و ارتکاذات ذهنی فرهنگی – قومی . - اسلام به عنوان تفکر مجرد منطبق بر وحی . - تحمیلات و واردات ساختار آموزشی و روش شناسی صرفاً عقلانی که از خارج به کشورهای اسلامی در کل و به ایران در جزء سرایت کرده و ادامه دارد. 3- روندهای کلان جهان صنعتی در موارد زیر بررسی قرار گرفته است: ( ده مورد ) 1- روند جامعه صنعتی به جامعه اطلاعات 2- روند تکنولوژی اجباری به تکنولوژی فوق مدرن 3- روند دموکراسی اشعاری به دموکراسی مشارکتی 4- روند سلسله مراتب به روند شبکه 5- روند این یا آن به انتخابهای چندگانه 6- روند اقتصاد ملی – کشوری به اقتصاد جهانی 7- کوتاه مدت نگری به بلند مدت نگری 8- روند تمرکزگرائی به تمرکز زدائی 9- روند کمکهای نهادی به خود کمکی 10 - روند شرق – غرب به شمال – جنوب 4- مشکلات کلان مدیریت ساختارهای اداری جمهوری اسلامی ایران ، ( 1- میراث تاریخی توأم با ترس 2- ناسیونالیزم یا جزمیتهای ایدئولوژیک 3- عدم ثبات منطقه ای 4- نفت و اقتصاد تک محصولی ). 5- راه حلهای خرد و بخش خصوصی در مقابل مشکلات و بخش دولتی . 1-5-مخالفتهای بوروکراتیک 2-5-مقاومتهای سیاسی 3-5- نبود بازارهای سرمایه ای داخلی 4-5- فقدان رقابت مثبت و زاینده 6- راه حلهای بسیار خرد و بهبود بخشی به کارآیی سازمانهای دولتی : مدیریت مؤثر و مسئولانه قدرت در حد سلولی و رفتاری آن با اموری که مدیر در رفتار روزانه باید مدّ نظر داشته باشد. 7- منابع و مأخذ.
۷.

بررسی اثرات استقرار واحد های تولیدی در شهرک های صنعتی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۲ تعداد دانلود : ۳۵۴
رشد و توسعه اقتصادی کشورهای جهان از طریق استفاده از الگوهای مختلف توسعه اقتصادی دنبال می شود. جهت گیری این الگوها در کشورها پیشرفته ، غالباً بخش صنعت است ، اگرچه این کشورها در بخش کشاورزی نیز مستقل هستند اما اساس توسعه اقتصادی خود را بخش صنعت قرار داده اند. در کشورهای جهان سوم از جمله ایران ، الگوهای رشد و تسعه اقتصادی به صورت مشترک هم در بخش کشاورزی و هم در بخش صنعت دنبال می شود . اگرچه هر از چندگاهی اولویتهای بخش کشاورزی و بخش صنعت جایگزین یکدیگر می شوند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران رسیدن به استقلال صنعتی به عنوان یک هدف ملی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و نتیجه این توجه به بخش صنعت ، صدور بیش از 20000 موافقت اصولی احداث صنایع کوچک و متوسط است . با شروع جنگ تحمیلی و بروز مشکلات برای ادامه فعالیت واحدهای صنعتی بزرگ تولیدی ، که به لحاظ تکنولوژی تا اندازه زیادی به خارج از کشور وابسته بودند ، با مشکل روبرو شد و این وضعیت ، زمینه را برای توجه بیشتر به صنایع کوچک و با تکنولوژی ساده فراهم آورد. این روند تا قبل از پایان جنگ تحمیلی ادامه داشت اما پس از اتمام جنگ و عادی شدن وضعیت اقتصادی ، واحدهای صنعتی بزرگ ، بهره برداری از ظرفیتهای خالی خود را از سر گرفتند و همین امر موجب بروز مشکل رقابت قیمت برای واحد های صنعتی کوچک شده است . در این تحقیق تلاش شده است ضمن بررسی دقیق مشکل اشاره شده ، راه حل مناسبی ارائه شود.
۸.

رشته های مدیریت و حسابداری در آینه آزمون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۴۹۰
آزمون کارشناسی ارشد در رشته های مختلف از سال 1368 تا بحال به صورت سراسری برگزار شده است . برگزاری این آزمون های سراسری معیار مناسبی را برای مقایسه دانشجویان فارغ التحصیل دانشگاههای مختلف فراهم آورده است. در سال 1368 داوطلبان ورود به رشته های مدیریت دولتی ، صنعتی ، بازرگانی و حسابداری در کدهای متفاوتی شرکت کردند که آزمون جداگانه ای از انها به عمل آمد. در سال 1369 داوطلبان ورود به رشته های مختلف شاخه مدیریت و حسابداری در یک کد ( 1134 ) ثبت نام و در آزمونهای مشترک شرکت کردند . بدینگونه می توان وضعیت علمی کلیه شرکت کنندگان هر دانشگاه را در آزمون های مختلفه بررسی کرد.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۹