بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه

بازتاب اندیشه 1386 شماره 87

مقالات

۳.

برهان تجربه دینی بر اثبات خداوند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۲
نویسنده کوشیده است با طی مراحل منطقی (مفهوم و توصیف تجربه دینی، تعریف تجربه دینی، نمونه و مثال‏هایی از تجربه دینی، اثبات خداوند از طریق تجربه دینی) خواننده را به نتیجه برساند و به آراء صاحب نظرانی درباره تجربه دینی نیز اشاره کرده‏اند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۲